pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

Vlastnosti dávkového zpracování NEvýhody: •       uživatel nemá bezprostřední kontakt se svou úlohou –     chybí interaktivita –     uživatel nemůže reagovat na průběh výpočtu (volit varianty dalšího průběhu, opravovat chyby, ....) •       doba obrátky bývá relativně dlouhá Výhody: •       dokáže (relativně) dobře vytížit dostupné zdroje –     vychází vstříc intenzivním výpočtům (hodně „počítavým“ úlohám, s minimem V/V) •       nutí programátory programovat „hlavou“ a ne „rukama“ –     protože při dlouhé obrátce si nemohou dovolit experimentovat)   Později: •       v prostředí sítě se používalo tzv. vzdálené zpracování úloh (Remote Job Execution, Remote Job Entry): –     uživatel na jednom uzlu připravil dávku –     poslal ji ke zpracování na jiný uzel –     !! uživatel sám určoval, kam dávku pošle!!! Dnes: •       modernější alternativa RJE („ … distribuovaná aplikační platforma …“??) –     síť si sama určuje, kam pošle dávku ke zpracování Do budoucna: •       model autonomních agentů –     samostatní agenti (programy) dostanou určité zadání a to v prostředí sítě plní (samostatně, autonomně)