pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  48

Grid Computing •       "Grid" –     znamená mříž, mřížku, rastr, síť, souřadnicovou síť •       Grid Computing je "vyšší stádium" distributed computing –     výrazně masovější, –     typicky více homogenní •    vytváří clustery z menších počítačů •       slouží potřebě sdílení výpočetních zdrojů –     používá se např. pro opravdu náročné úkoly/problémy •       lze si představit jako virtuální superpočítač –     realizovaný velkým počtem menších zařízení, propojených na malou i velkou vzdálenost •    vzhledem k dostupným přenosovým rychlostem přestává fyzická vzdálenost prvků Grid-u hrát roli •       příklad: –     SETI@HOME (využití volné výpočetní kapacity domácích počítačů, pro hledání signálů mimozemských civilizací)