pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  45

On-demand computing •       Výhody virtualizace zdrojů a jejich využití na principu "utility computing": –     uživatelé (hlavně firmy) nemusí vkládat (větší) kapitálové investice do IT infrastruktury •    do počítačů, do sítí, do operačních systémů, do "middlewaru" •    díky ASP ani do aplikací – toho ale využívají spíše menší a střední firmy –     uživatelé se zbavují rizika neefektivního využití zdrojů •    toto riziko přenáší na poskytovatele, kteří se s ním dokáží lépe vyrovnat Princip "utility computing" podporují mnohé velké firmy –      ale často pod jiným názvem: •        IBM: on-demand computing •        HP: adaptive infrastructure •        SUN: N1, computing to n-th degree     •        v praxi je zatím zájem o "utility computing" spíše v "interním" provedení –      velké firmy jej nasazují k efektivnějšímu využití vlastních zdrojů