pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  44

Utility computing •       pozorování: –     v hostingových centrech (telehousech, …) je dostupné vše (konektivita, výpočetní kapacita, prostor pro data, aplikace, …) v takové míře, v jaké to zákazník požaduje/potřebuje •    lze průběžně "přidávat" i "ubírat" podle momentální potřeby,  •    bez "pořizovacích nákladů", pouze s lineárními poplatky za objem skutečně využitých zdrojů •       předpoklad: –     jednotlivé zdroje (výpočetní kapacita, paměť, konektivita, …) jsou tzv. virtualizovány •    odděleny od své "hmotné podstaty" a nabízeny jako libovolně škálovatelná služba •       důsledek: –     uživatel může průběžně "konzumovat" zdroje v takové míře, jaká odpovídá jeho momentální potřebám –     stylem: jako když spotřebovává vodu (elektřinu, plyn, …) •    pustí si jí tolik, kolik právě potřebuje, platí podle spotřebovaného objemu •       Utility computing: –     je takový "výpočetní model", kdy zákazník "konzumuje" výpočetní a síťové zdroje  na principu "utility" (zdroje typu elektřiny, plynu, vody, …)