pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

Podstata ASP •       nejde ani tak o nový výpočetní model, jako o "ekonomický model" –     dochází k oddělení vlastníka od uživatele •     dříve splývali –     vlastník si pořizuje SW, stará se o něj, nese náklady na provoz (TCO), aktualizuje …. •     jeho náklady jsou proměnlivé •     nese riziko neúspěchu, nefunkčnosti –     uživatel pouze používá funkce •     odpadají mu počáteční pořizovací náklady •     uživatel platí např. paušálně, podle doby (délky použití), podle uskutečněných transakcí atd. V čem jsou přínosy? •       využívá se "economy of scale" –     malým uživatelům se nevyplatí kupovat si drahý SW –     pořídí si jej ASP •     jeho použití "prodává" více "malým" uživatelům –     obdobně pro průběžné náklady na správu, … •       pro zákazníka: –     drahý SW se stává dosažitelný i pro "malé" uživatele –     zákazník se "neupisuje na dlouhou dobu" •     když mu služba přestane vyhovovat, přestane ji využívat –    nenese žádné jednorázové investice –     náklady zákazníka jsou dobře predikovatelné •     nejčastěji lineární –     dostupnost služby může být smluvně zajištěna •     smlouvami SLA