pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

Dávkové zpracování (batch processing) •       historicky nejstarší výpočetní model •       byl vynucen dobou –     (ne)dokonalostí technologické základny •    málo výkonný HW  –     malými schopnostmi SW •    nebyla systémová podpora multitaskingu –     vysokými náklady –     potřebou „kolektivního“ využití dostupné výpočetní techniky •       dnes ještě není mrtvý!!! •       princip: –     zájemce si dopředu připravil celý svůj „výpočet“ •    program •    vstupní data •    pokyny pro zpracování –     a vše „zabalil“ do jednoho celku •    tzv. dávky (angl: job) •    např. v podobě sady děrných štítků či svitku děrné pásky –     dávka se (fyzicky) přenesla k počítači a zařadila do fronty čekajících dávek –     když na ni přišla řada, dávka se zpracovala –     vznikl výstup (např. tisk) •    na který mohl autor dávky reagovat, například opravou chyby, změnou vstupních dat