pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

Realita webových služeb •       webové služby jsou určeny pro vzájemnou komunikaci programů!!! –     nepředpokládá se, že přímým uživatelem by byl člověk !! •    jen přes další vrstvu vytvářející uživatelské rozhraní •       v praxi se webové služby využívají spíše „uvnitř“ firemních subjektů –     pro jejich vnitrofiremní agendy a systémy •       nabídka webových služeb směrem „ven“ se rozjíždí velmi pomalu –     příklad v ČR: objednávkový systém ADSL přípojek, provozuje Český Telecom   •       pokud se dnes webové služby používají, pak stále ještě na „case-to-case“ bázi, bez existence adresářů webových služeb –     tj. WDSL a UDDI se ještě moc nepoužívají –     také použití SOAP je zatím nízké, spíše se používá přenos dat přímo v XML