pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

Webové služby (Web Services) princip: –     to co musí být zajištěno, je řešeno prostřednictvím technologií WWW •    a nadstaveb nad WWW •       UDDI –     Universal Description, Discovery and Integration •    pro zveřejnění popisu služby v rámci adresáře, pro vyhledávání služeb •       WSDL –     Web Services Description Language •    pro popis poskytovaných služeb •       SOAP –     Simple Object Access Protocol •    pro „zabalení“ požadavků a odpovědí do jednoho celku (zprávy), XML-based •       HTTP (a TCP/IP) •    pro přenos dat