pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

Architektura orientovaná na služby •       dochází k úplnému oddělení –     způsobu provozování a fungování aplikací  –     efektu, který to přináší  (poskytované služby) •       obecně: –     kdokoli (jakýkoli agent) může nabízet a poskytovat službu –     kdokoli (jakýkoli agent) může využívat službu •       komunikace má charakter „požadavek/odpověď“ –     je bezestavová •       musí být vyřešeno: –     jak se agenti dozvědí o poskytovaných službách •     vhodná adresářová služba, kde by byly uvedeny všechny poskytované služby –     jak budou agenti vzájemně komunikovat •     komunikační protokol – pro vznášení požadavků, vracení výsledků atd. –     jak budou formulovány požadavky a odpovědi •     jaký bude formát dat (požadavků, odpovědí …)