pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

Model agent/manažer •       agent: –     „kus kódu“, který je někde umístěn, sbírá data/informace a posílá je do centra •       manažer: –     je umístěn v centru, přijímá data od agentů a vyhodnocuje je •       původní využití: –     pro management (správu) •    agenti jsou zabudováni v různých zařízeních, monitorují jejich činnost, posílají zprávy o chybách a problémech do centra, manažerovi •    manažer poskytuje přehled o stavu sítě … •       perspektivně: –     technologie tzv. inteligentních (a mobilních) agentů •    agenti mají konkrétní zadání (např. hledat a sbírat informace), mají vysokou míru autonomie (mohou se samy rozhodovat co a jak dál), a při plnění zadaného úkolu se mohou také sami přemisťovat