pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

Příklad: Terminal Services na PDA •       lze se přihlásit ke vzdálenému "terminálovému serveru" –     fakticky: aplikačnímu serveru •       a provozovat na něm aplikace   •       disproporce mezi velikostí "virtuální pracovní plochy" a velikostí reálného displeje se řeší skrze tzv. panning –     reálný display ukazuje jen výřez virtuální pracovní plochy