pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

Server-Based Computing •       aplikace: –     běží na tzv. aplikačním serveru •    umístěném v síti –     je umístěna (jako soubor) na serveru –     své (grafické)  výstupy generuje na aplikační serveru •       v principu se jedná o návrat k původnímu modelu host/terminál –     snahou je využít všech výhod centralizace ke snížení nákladů na provoz a správu (TCO) –     ale bez ztráty komfortu pro uživatele (nutnost fungování v grafickém režimu) •       problém je v tom, že generovaná grafická data mohou být neúnosně velká, a vyžadovala by příliš velkou přenosovou kapacitu –     je nutné jiné řešení, optimalizující objem přenášených dat