pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

Jak realizovat tenkého klienta? •       představa: –     potřebné programy si tenký klient bude stahovat ze sítě •    není až tak podstatné odkud, •    výběr "zdroje" lze ponechat na "chytré síti" a jejím rozhodnutí –     použitelným formátem jsou např. aplety jazyka Java •    tenký klient pak musí být vybaven JVM (Java Virtual Machine) •    jinak to může být maximálně jednoduchý stroj s nulovými nároky na systémovou správu! •       terminologie: –     celému modelu fungování (výpočetnímu modelu) se začalo říkat "Network-Centric Computing" •    protože síť se stává středem všeho, veškerá inteligence (i potřeba správy) je soustředěna do sítě) –     pro "tenkého klienta" se vžil také název "Network Computer" (zkratkou NC) •    jako určitý protipól PC alias "tlustého klienta"