pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

"Tlusté PC" vs. tenký klient směr dalšího vývoje: •       snižovat náklady na provoz –     v rámci TCO (Total Cost of Ownership) •       výchozí teze: –     "klasické PC" musí být připraveno na vše, co by mohlo být zapotřebí •    musí mít instalovány všechny programy které by uživatel mohl chtít použít •    musí být podle toho dimenzováno (CPU, RAM, HD, …) –     "klasické PC" je "tlusté" •       návrh řešení: –     neinstalovat programy dopředu, kvůli jejich POTENCIÁLNÍ potřebě –     ale zavádět je až v okamžiku jejich AKTUÁLNÍ potřeby !! •       důsledek: –     počítač (terminál, koncové zařízení, ….) stačí vybavit "minimalisticky", tím co potřebuje ke stažení (zavedení) toho co právě potřebuje •    toto zařízení může být "tenké"