pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

Důsledky •       původně „samostatné“ (2-úrovňové klient/server) aplikace –     s vlastními servery a klienty, vlastním stylem práce a ovládáním •       přechází do podoby „nesamostatných“ služeb, charakteru nadstavby nad WWW (event. el. poštu) –     „schovávají se“ za WWW servery, uživatelé s nimi pracují skrze WWW –     nemají vlastní klienty •     jejich roli přebírají formuláře ve WWW •       příklady: –     vyhledávání – původně samostatné aplikace, dnes skrze WWW •     dříve: Archie, WAIS, Čmuchal atd., dnes Google, AltaVista, Jyxo … –     informační (a další) on-line služby •     např. Obchodní rejstřík, přímé bankovnictví (skrze WWW) atd. –     webmail – práce s poštou skrze webové rozhraní –     obecně: intranety a extranety místo „jednoúčelových“ aplikací