pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

Model file server/pracovní stanice •       pro aplikace je „neviditelný“ –     zajišťuje plně transparentní sdílení •       je použitelný i pro aplikace, které si neuvědomují existenci sítě –     pro aplikace určené původně pro prostředí izolovaných počítačů •       umožňuje sdílení dat i programů •       umožňuje centrální správu •       v některých situacích je hodně neefektivní –     způsobuje zbytečný přenos –     může snadno dojít k zahlcení sítě •       důvod: –     data jsou zpracována jinde, než jsou umístěna (a proto musí být přenášena) –     podobně pro programy