pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

Příklad (aplikace provozovaná v režimu host/terminál)