pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

přenos a sdílení souborů •       přenos souborů (file transfer) –     je to služba (realizovaná aplikací) –     je netransparentní ( = rozlišují se místní a vzdálené soubory) •     je třeba znát umístění vzdálených souborů •     se vzdálenými soubory se pracuje jinak než s místními –     pro přesun souborů (z místního umístění na vzdálené) je třeba podnikat explicitní akce •     příkazy typu "GET", "PUT" atd.  •       TCP/IP: –     nejpoužívanějším protokolem pro přenos souborů je protokol FTP •     File Transfer Protocol –     dalším protokolem pro přenos souborů je TFTP •     Trivial FTP •       RM ISO/OSI: –     protokol FTAM •    File Transfer Access and Management •    realizuje jak přenos souborů, tak i jejich sdílení •       sdílení souborů (file sharing) –     je transparentní ( = nerozlišují se vzdálené a místní soubory) •     není nutné znát umístění vzdálených souborů •     se vzdálenými i místními soubory se pracuje stejně (jako s místními) –     pro přesun souborů (z místního umístění na vzdálené a naopak) není třeba podnikat žádné explicitní akce •     zajišťuje to služba (aplikace) sama •       TCP/IP: –     nejpoužívanějším protokolem pro sdílení souborů je NFS •     Network File System –     dalším je např. AFS •     Athena File System –     nově: CIFS •     Common Internet File System •       RM ISO/OSI: –     protokol FTAM •       Microsoft, MS Windows: –     protokol SMB (Server Message Blocks)