pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

představa modelu klient/server •       komunikace mezi klientem a serverem se odehrává stylem: požadavek/odpověď –     server pasivně čeká, až dostane nějaký požadavek •     sám se klientům nevnucuje –     komunikaci iniciuje klient, zasláním požadavku –     musí být definována vzájemná komunikace mezi klientem a serverem •     komunikační protokol (např. HTTP) –     musí být definován formát dat (zpráv, …), které si server a klient vyměňují •     např. jazyk HTML, …. •       většina aplikací dnes funguje na bázi modelu klient/server –     příklad: WWW •    WWW server, •    WWW klient (browser) •    protokol HTTP, …. •    jazyk HTML –     příklad: email •    poštovní server, •    poštovní klient  •    protokoly SMTP, POP3, IMAP •    formát RFC-822, MIME –     …..