pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

řešení: model klient/server •       myšlenka: –     data se budou zpracovávat tam, kde se nachází –     výstupy pro uživatele se budou generovat tam, kde se nachází uživatel •       musí dojít k rozdělení původně monolitické aplikace na dvě části –     serverovou část •     zajišťuje zpracování dat –     klientskou část •     zajišťuje uživatelské rozhraní •       klient a server si posílají data představující dotazy a odpovědi •       pokud se klient a server dobře dohodnou, mohou účinně minimalizovat objem přenášených dat –     mají výrazně menší přenosové nároky –     mohou pracovat i v prostředí rozlehlých sítích •       navíc: klient a server mohou stát na různých platformách