pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

vývoj aplikační vrstvy RM ISO/OSI: •        snaha vytvářet"bohaté" a "dokonalé" aplikační protokoly –     např. •     MOTIS/X.400 – elektronická pošta –    Message Oriented Text Interchange System •     X.500 – adresářové služby •     FTAM – práce se soubory –    File Transfer, Access and Management •     VT – vzdálené přihlašování –    Virtual Terminal •     CMIP – správa, management –    Common Management Information Protocol •     ….. –     většina z nich se neujala a nepoužívá se –     některé ISO/OSI protokoly však přeci jen došly určitého využití  •     např. X.400 –    MS Exchange byl až do verze 2000 primárně založen na X.400 •     např. X.500 –    "odlehčením" vznikl reálně používaný protokol LDAP rodina protokolů TCP/IP •       postupný vývoj, od jednoduššího ke složitějšímu –     aplikace vznikaly jako jednoduché, a teprve postupně se obohacovaly •     rozšiřovalo se také spektrum aplikací –     "počáteční množina" aplikací: •     vzdálené přihlašování (Telnet, rlogin) •     přenos souborů (FTP) •     elektronická pošta (SMTP, RFC 822) –     postupně se přidávaly další aplikace •     sdílení souborů (NFS) •     sdílení informací (NNTP) •     zpřístupnění informací –    Gopher –    WWW (World Wide Web) •     vyhledávání informací –    Archie, WAIS, Veronica …. •       dochází ke vzniku "aplikačních platforem" –     el. pošta a WWW nejsou již jen službami/aplikacemi, ale stávají se platformami, na kterých lze vytvářet nové služby –     některé původní aplikace časem zanikají •     např. vyhledávání se stává nadstavbou WWW