pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

historické služby/aplikace TCP/IP: Gopher gopher = –      zool.:pytlonoš kanadský –     americký sysel –     Minnesoťan (přezdívka)       nebo je to odvozeno od "to GO FOR information"? •       Gopher prohrál v souboji s WWW –     nebyl tolik "sexy" …. •       Gopher byl vyvinut na University of Minnesota, USA •       je to služba pro zpřístupnění informací •       uživateli poskytuje nabídku ve formě menu –     jednotlivé položky menu jsou uspořádány lineárně –     položky jsou textové (i celé menu) –     položka může představovat: •    soubor (text, obrázek, .....) •    odkaz na jiné menu •    přechod (bránu) do jiné služby či aplikace