pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

řešení "netextových" přenosů v rámci SMTP pošty •       "nesystematická" řešení: –     týkají se pouze "přibalování" příloh –     UUENCODE •     varianta "přibalování" příloh, pocházející ze světa Unixu –     BinHex •     varianta pocházející ze světa počítačů Macintosh –     …….. •       systematické řešení: standard MIME –     Multipurpose Internet Multimedia Extensions –     je podporován většinou novějších poštovních klientů –     umožňuje bezproblémovou práci s přílohami •     jedna zpráva může mít i více příloh, •     přílohou může být cokoli, co lze "zabalit" do podoby souboru –     umožňuje psát česky •     v těle zprávy, předmětu zprávy i v komentářových částech adres!!! –     umožňuje provázání poštovního klienta s aplikacemi •     tak aby uživateli stačilo kliknout na ikonku s přílohou, a klient věděl co má s přílohou udělat (jak ji "vybalit" a kterému programu ji předat) •       co všechno definuje standard MIME? –     kódování •     2 způsoby převedení 8-bitových dat do 7-bitové podoby: –    Quoted Printable a Base64 –     typování dat •     zavádí tzv. MIME type (je dvousložkový), aby bylo možné definovat co jsou data zač a bylo možné odvodit, jak mají být zpracována –    např. text/HTML, image/gif –     rozšíření formátu zprávy •     zavádí rozšíření formátu dle RFC822, tak aby mohly být ve zprávě vyjádřeny informace související s přílohami, kódováním atd. –    zavádí nové položky do hlavičky –    umožňuje aby tělo zprávy mělo více složek •       standard MIME je typickým příkladem vývoje aplikací v rámci TCP/IP –     nejprve jsou vyvinuty jednoduché aplikace –     když se aplikace uchytí a uživatelé si vznikne potřeba jejich zdokonalení, toto se připraví