pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

netextové přenosy v SMTP poště •       Původně: –     SMTP pošta byla určena jen pro přenos krátkých textových zpráv v "čistém ASCII" •     bez háčků&čárek, bez formátování, různých druhů písma –     přenosové mechanismy (protokol SMTP) jsou koncipovány tak, aby garantovaly přenos textových zpráv složených ze 7-bitových znaků •     není stanoveno co se má stát, když znaky budou 8-bitové !!! •       Problém: –     pokud se někdo pokusí přenést něco jiného než 7-bitové znaky, není garantováno jak to dopadne •     může to dopadnou dobře •     ale: "nejvyšší bity" mohou být ořezány (nastaveny na 0) apod.   •       problém je s přílohami –     pokud by k textové zprávě byl přiložen datový soubor, nemusel by "projít" •     datový soubor je obecně tvořený 8-bitovými byty •       problém je i s národními abecedami –     nelze používat znaky národních abeced, protože ty je nutné kódovat do 8 bitů •       problém je i s formátováním –     formátovací znaky jsou také 8-bitové •       princip řešení: –     všechno co je 8-bitové se převede na 7-bitové, přenese a pak zase vrátí do původní podoby –     ALE: toto lze učinit mnoha různými způsoby –     největší problém je v tom, aby se lidé dohodli na společném postupu •     tak aby příjemce vždy věděl, co a jak má provést s obdrženou zprávou