pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

doručování zpráv – SMTP pošta •       odesilatel (poštovní klient odesilatele) sám typicky nedoručuje zprávy –     zná "nejbližší" poštovní server, a tomu předá zprávu k odeslání/doručení •     "nejbližší" = ten, který má poštovní klient uvedený ve vlastní konfiguraci –     zpráva se předává pomocí protokolu SMTP •       teprve "nejbližší" poštovní server se stará o doručení převzaté zprávy –     hledá SMTP server, kterému by měl zprávu předat •     nejdříve hledá podle MX záznamů v DNS –    pokud se nedaří určit přijímající server z DNS, snaží se odesilatel interpretovat část adresy za zavináčem jako jméno konkrétního počítače –     odesílající SMTP server naváže spojení s přijímajícím serverem •     transportní spojení směřuje na port 25 (kde čeká SMTP  server) •     spojení využívá transportní protokol TCP –     následuje "SMTP dialog" •     obě strany si předávají důležité "identifikační" údaje –    mj. údaje, představující “nápisy na obálce” •     teprve pak je přenesena vlastní zpráva (“list”) –     příkazy protokolu SMTP mají textový charakter •     např. HELO, EHLO, RCPT, ... –     odpovědi v SMTP jsou zásadně číselné •     trojmístné – používá se stejná konvence jako u FTP a HTTP •     1xx – předběžná odpověď •     2xx – definitivní odpověď •     3xx – prozatímní odpověď, nutné další akce •     4xx – dočasná chyba, lze zkoušet znovu •     5xx – trvalá chyba, nemá smysl zkoušet znovu •       vlastní dialog má i protokol POP3 pro stahování pošty z poštovních schránek –     POP3 server poskytuje své služby na portu č. 110