pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

RFC822 vs. SMTP •       Představa: –     “zpráva je list papíru, který se vloží do obálky a teprve ta se přenáší” •       RFC 822 definuje, co a jak má být napsáno na “listu papíru” •       SMTP definuje “obálku” a způsob jejího přenosu (i co má být napsáno na této obálce) –     některé z položek hlavičky “listu” jsou kopírovány na “obálku”, mj. adresa příjemce a odesilatele •       SMTP je přenosovým mechanismem pro přenos zpráv (“obálek”) –     využívá spolehlivých přenosových služeb protokolu TCP (ale může být implementován i nad jinými spolehlivými přenosovými protokoly) –     chápe přenášená data jako text •     členěný na řádky pomocí CR+LF •    tvořený 7-bitovými ASCII znaky