pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

"anatomie" poštovní zprávy •       Každá zpráva má tyto části: –     hlavičku (header) –     tělo (body) –     volitelně: přílohu (attachment) •       Hlavička obsahuje: –     adresu příjemce (příjemců) –     adresu odesilatele –     datum vzniku/odeslání –     předmět zprávy (subject) •     jednořádkový, výstižný popis toho, o co jde –     další atributy zprávy •     např. naléhavost, požadavek na potvrzení příjmu, …. •       Tělo –     obsahuje vlastní text zprávy •       Příloha: –     v zásadě cokoli, co lze "zabalit" do podoby souboru •     např. datový soubor, zvukový klip apod.