pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

filosofie a architektura SMTP pošty •       začíná skromně, postupně se obohacuje –     původně vznikla jako velmi jednoduchá služba –     jako elektronická obdoba  "office memo"  –     původně přenášela jen krátké texty v čistém ASCII tvaru •       další vlastnosti a schopnosti se přidávaly teprve postupně, pokud se ukázala jejich potřeba, např. –     možnost formátování textu, vkládání obrázků atd. –     možnost přenosu netextových příloh –     podpora národních abeced (háčky&čárky) –     …….. •       a to až po ověření jejich účelnosti a funkčnosti •       vychází z modelu klient/server –     poštovní server (mail server): •     v terminologii ISO/OSI: MTA, Message Transfer Agent •     zajišťuje transport zpráv •     shromažďuje zprávy pro ty účastníky, kteří nejsou momentálně dostupní –     poštovní klient •     v terminologii ISO/OSI: UA, User Agent •     umožňuje číst, psát a jinak zpracovávat jednotlivé zprávy •     vytváří uživatelské rozhraní •       standardy el. pošty musí pokrývat –     přenos zpráv (mezi servery): •     definuje protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) –     formát zpráv a adres •     definuje doporučení RFC822 –     download •     stahování zpráv ze schránky na poštovním serveru •     definuje protokol POP3, IMAP …. –     rozšíření (národní abecedy, přílohy, formátování, …) •     definuje standard MIME