pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Koncepce aplikační vrstvy •       představa, že "v aplikační vrstvě jsou provozovány (celé) aplikace" není správná!!! –     důvod: bylo by nutné standardizovat celé aplikace •    včetně uživatelského rozhraní atd. •       místo toho: –     v aplikační vrstvě je pouze část aplikací •    "základ aplikace", který spolupracuje s aplikacemi na jiných uzlech •    tento základ musí být standardizován –    aby si rozuměl s ostatními "základy" –     zbytek aplikace je "nad" aplikační vrstvou •    zejména uživatelské rozhraní –    někdy se tato část označuje (ne moc správně) jako "User Agent" –    není to dělení "klient/server" !!!! •    již nemusí být (není vhodné aby bylo) standardizováno •       platí jak pro RM ISO/OSI, tak i pro TCP/IP