pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

odpovědi HTTP •       odpovědi WWW serveru mají několik částí: –     "status odpovědi" •    používá se stejný systém 3.místných číselných odpovědí jako u FTP a SMT protokolů •    1xx: informační, záleží na aplikaci •    2xx: kladná odpověď –    např. 200 OK, 201 Created, 202 Accepted •    3xx: očekává se další aktivita od klienta •    4xx: problém (chyba) na straně klienta –    400 Bad Request –    401 Unauthorized –    403 Forbidden –    404 Not Found –    …. •    5xx: problém (chyba) na straně serveru –    500 Internal Server Error –    501 Not Implemented –    503 Service Unavailable –    ……   –     upřesňující hlavičky, například •    Content-Type –    specifikuje MIME typ toho, co je v "datové části" odpovědi »    např. Content-Type: text/html; charset=windows-1250 •    Expires <datum> –    říká kdy mají být data považována za neplatná (a nemají se dávat do cache). Expires: 0 znamená, že se nemají cacheovat vůbec •    Pragma –    obecná hlavička, význam závisí na konkrétní implementaci »    např.: Pragma: no-cache •    ….. –     "datovou část" •    např. HTML kód požadované stránky, obrázek, obecně klientem vyžádaný objekt –   jeho typ je upřesněn v hlavičce Content-type