pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

metody HTTP •       žádosti WWW klientů (browserů) mají formu jednoduchých příkazů –     označovaných jako metody •       příklady metod: –     metoda GET •    požadavek klienta na poskytnutí WWW stránky •    obecně: GET <URL> HTTP/1.0 –    nebo GET <URL>, pak server nevrací své (HTTP) hlavičky (ale rovnou HTML kód požadované stránky) –     metoda HEAD •    požadavek na zaslání hlavičky WWW stránky –     metoda POST •    pošle data na server –    používá se při práci s formuláři pro zasílání odpovědí, které mají být dále zpracovány, např. CGI skriptem »    jinak se používá i GET –     PUT, DELETE, LINK, UNLINK •     nepoužívají se •       žádosti klientů mohou být doplněny dalšími parametry –     označovanými jako hlavičky •       příklady hlaviček –     If-Modified-Since <datum> •     uvádí se např. s metodou GET, a stránka je požadována jen je-li novější –     Authorization •     pro zasílání identifikačních údajů (jméno, heslo, …) –     ……