pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) •       je to jednoduchý přenosový protokol –     přenáší data v textovém tvaru –     používá transportní služby protokolu TCP •     není to nutné, lze použít i jiné protokoly –     server přijímá požadavky na dobře známém portu 80 –     funguje bezestavově •     dialog s klientem nemění stav serveru –     navazuje samostatné spojení pro každý objekt v rámci WWW stránky •     obrázek, ikonu atd. •       komunikace má charakter "žádost-odpověď" •     klient iniciuje navázání spojení –     klient pošle svou žádost –     server pošle odpověď •     spojení je ukončeno •       odpovědi mají číselný charakter –     stejně jako u FTP a SMTP –     součástí odpovědi je i samotný obsah WWW stránky !!!   •       každá WWW stránka může obsahovat řadu samostatných objektů –     1 x samotný HTML kód stránky –     n x obrázek –     další (flashe, audiosoubory, … –     každý objekt může být umístěn na jiném WWW serveru •     ale nebývá, spíše na stejném •       HTTP verze 1.0: –     každý objekt na stránce je "získáván" samostatně •     je pro něj zřizováno samostatné transportní spojení s WWW serverem (na port 80), objekt je vyžádán, přenesen, spojení ukončeno •       HTTP verze 1.1: –     jsou-li objekty na stejném serveru, jsou "získávány" společně •     je zřízeno jedno společné transportní spojení s WWW serverem, objekty jsou postupně stahovány, teprve pak je transportní