pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

odpovědi na příkazy FTP