pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

datové a řídící spojení •       řídící spojení iniciuje (navazuje) klient –     ze svého (dynamicky přiděleného) portu na port 21 •    ruší se až explicitním příkazem •       datové spojení iniciuje (navazuje) server –     ze svého portu 20 na port klienta, ze kterého bylo navázáno řídící spojení –     passive-mode: datové spojení nenavazuje server, ale klient •    kvůli firewallům, které neakceptují žádosti o otevření spojení vedoucí dovnitř na "náhodný" port •       FTP definuje vlastní řídící jazyk –     příkazy řídícího jazyka jsou přenášeny řídícím spojením –     řídící příkazy mají textovou povahu       •       příkazy řídícího jazyka lze rozdělit na: –     řízení přístupu (access control commands) - např. pro zadání uživatelského jména a hesla –     nastavení parametrů přístupu (transfer parameter commands) - např. pro změnu implicitních čísel portů, pro nastavení režimu přenosu apod. –     výkonné příkazy (FTP service commands) -  pro vlastní přenos souborů, rušení, přejmenovávání atd., pro přechody mezi adresáři apod. •       například: –     RETR •     přenos souboru ze vzdáleného umístění do místního –     STORE •     přenos z "místního" do "vzdáleného" –     LIST •     výpis obsahu adresáře –     CWD •     přechod mezi adresáři