pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  1

Aplikační vrstva J. Peterka, 2007 Počítačové sítě, v.3.3, část I. lekce č. 11