pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

porty v TCP/IP •               porty jsou identifikovány (celými, kladnými) čísly –          číslo portu představuje relativní adresu v rámci uzlu •               význam portu: –          je to adresa, na které je poskytována určitá služba •         "druhé straně" může být jedno, který konkrétní proces službu poskytuje, důležitá je služba jako taková •               otázka: –          jak se "druhá strana" dozví o tom, na jaké adrese (čísle portu) je poskytována služba, kterou požaduje? Na který port se má obrátit? •         např.  na kterém portu poskytuje WWW server své stránky? •               řešení: –          význam některých portů je fixován •         je apriorně dán (přidělen), přiděluje IANA (ICANN) •         je to všeobecně známo –         dříve se zveřejňovalo v RFC (naposledy RFC 1700) –         dnes pouze on-line, na adrese http://www.iana.org/numbers.html –          jde o tzv. dobře známé porty (well-known ports) •         jsou to porty 0-1023 •         smysl: na těchto portech jsou poskytovány obvyklé služby –          existují též tzv. registrované porty (Registered) •         porty 1024-49151 •         IANA nepřiděluje, pouze registruje jejich použití –          ostatní porty (Dynamic, Private) •         49152 - 65535 •         jsou používány volně, nejsou ani registrovány