pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

jak identifikovat odesilatele/příjemce? (pro potřeby multiplexu a demultiplexu) •              idea: –          dávat entitám (procesům …) identifikátory, a ty pak zahrnout do transportních adres •         tj. adresovat přímo jednotlivé procesy –          problém: •         procesy vznikají dynamicky, a dynamicky také zanikají –        jak jim přidělovat identifikátory –        jak oznamovat okolním uzlům, zda ten který proces právě běží (existuje) či nikoli   •              idea: –          neidentifikovat přímo entity vyšších vrstev, ale –          přechodové body mezi transportní a vyšší vrstvou •              terminologie: –          ISO/OSI: přechodový bod = bod SAP (Service Access Point) –          TCP/IP: přechodový bod = port •              způsob fungování: –          přechodové body (porty) mají statický charakter •         a tudíž se snáze identifikují •         v TCP/IP: pořadovými čísly (čísly portů) –          přechodové body (porty) existují nezávisle na entitách vyšších vrstev •         entity se dynamicky asociují (přidružují, "bindují") k přechodovým bodům •         jedna entita může být asociována s více porty •         s jedním portem NESMÍ být asociováno více entit