pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

další úkol transportní vrstvy •              síťová vrstva: –          dívá se na každý uzel jako celek •         síťové adresy (např. IP adresy) označují uzly jako takové –        přesněji: jejich rozhraní •         nerozlišují konkrétní entity v rámci uzlů –        zejména na aplikační úrovni •              transportní vrstva: –          má za úkol rozlišovat různé entity (procesy, úlohy, démony, …) na  úrovni vyšších vrstev –          musí provádět tzv. multiplex •         "sběr" dat od více entit vyšších vrstev a jejich další přenos –          a tzv. demultiplex •         rozdělování přijatých dat mezi různé entity vyšších vrstev