pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

představa ISO/OSI •              otázka: –          jak zajistit to, aby příjemce věděl jak rekonstruovat  data, přijatá v přenosovém (mezi)tvaru? •         tak, aby pro něj měla stejný význam jako pro odesilatele? •              řešení: –          u odesilatele se nejprve (obecně) popíší data, která mají být přenesena •         obecným způsobem, který zachycuje jejich význam –        představa: jako kdyby šlo o deklarace v programovacím jazyku –          vznikne "průvodka" k datům –          data se zkonvertují a převedou do přenosového tvaru –          k datům v přenosovém tvaru se připojí průvodka •         a  vše se přenese –          příjemce podle průvodky převede data z přenosového tvaru do takového tvaru, který má pro něj stejný význam jako pro odesilatele •              co je nutné mít k dispozici? –          jazyk pro "průvodku" •         jazyk umožňující obecný popis dat •         šlo by použít nějaký konkrétní programovací jazyk –       a z něj by stačily jen deklarace •         ale žádný programovací jazyk nebyl vhodný –       standardizovaný, … •         pro ISO/OSI byl vytvořen speciální jazyk pro abstraktní popis obecných dat –       ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) –       je to ISO Standard X.680 –       používá se hodně i v rámci Internetu –          pravidla pro převod z/do přenosového tvaru •         pro ASN.1 byla vytvořena samostatná pravidla BER (Basic Encoding Rules) –        říkají, jak reprezentovat jednotlivé datové položky –        používá se tzv. TLV kódování (Type, Length, Value)