pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

možnosti řešení konverzí •              přizpůsobení stylem „každý s každým“ –         každá dvojice příjemce-odesilatel se dohodne na společném formátu –         konverze se provádí jen 1x •         buďto u odesilatele, nebo u příjemce •         je to efektivnější –         stále je nutné převádět z/do přenosové tvaru –         v praxi je to  problematické •         ne vždy se mohou libovolné dvě strany předem dohodnout   •              přes společný mezitvar –         je definován jeden společný "mezitvar" •         i přenosový tvar –         konverze se provádí 2x •         1x u odesilatele •         1x u příjemce •         vše společně s převodem do přenosového tvaru –         je to jednodušší na vzájemnou koordinaci •         každé straně stačí naučit se převádět z/do společného mezitvaru