pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

jiný problém: •             co dělat se strukturami, které jsou provázány pointery? –        jsou pevně vázány na adresový prostor odesilatele, –        v adresovém prostoru příjemce nemají smysl!!!!! •             jediné možné řešení: –        převést struktury s pointry na ekvivalentní strukturu bez pointerů, tu přenést •        a pak případně "nějak vrátit zpět" do struktury s pointry