pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

prezentační vrstva •              nižší vrstvy se snaží doručit každý bit přesně tak, jak byl odeslán •              stejná posloupnost bitů může mít pro příjemce jiný význam než pro odesilatele, např. kvůli –         kódování znaků (ASCII, EBCDIC,...) –         formátování textů –         formátu čísel (celá, reálná, …) –         formátu struktur, polí –         ukazatelům (pointerům) •              prezentační vrstva má na starosti potřebné konverze, tak aby obě strany interpretovaly přenášená data stejně!! –         dále má na starosti převod dat z/do takového tvaru, ve kterém jsou data přenášena   •              data určená k přenosu je nutné: –         převést do takového tvaru, který je vhodný pro přenos •         přenosový kanál je lineární (jednorozměrný), přenášená data musí být „zlinearizována“ –       např. vícerozměrná pole musí být převedena na jednorozměrná –       pointery musí být eliminovány (nahrazeny něčím jiným) –         dále je nutné poskytnout příjemci takovou informaci, která mu umožní správně pochopit význam dat •         aby věděl co představují •         aby si je uměl „poskládat“ zpět z přenosového tvaru do takového, s jakým on sám pracuje