pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

problém relační vrstvy •              (smysluplné) úkoly pro relační vrstvu by se našly –         našly by se i protokoly, které by umožnily realizovat •              ale tyto úkoly se řeší (protokoly se využívají) jinde –         na úrovni aplikační vrstvy •              důvod: –         celkový neúspěch RM ISO/OSI a přechod na model TCP/IP, který nemá samostatnou relační vrstvu –         relační protokoly vznikají v rámci TCP/IP již pro aplikační vrstvu •              příklady relačních protokolů: –         SIP (Session Initiation Protocol) •         slouží (nejen) potřebám IP telefonie, ale i dalším formám komunikace  •         obdoba H.323 –         RPC (Remote Procedure Call) •         vzdálené volání procedur –         X-Window •         zobrazovací služby –         SQL (Structured Query Language) –         ……