pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

relační vrstva •              úkoly relační vrstvy: –          vést relace a řídit dialog –          zajišťovat synchronizaci –          podporovat transakce –          zajišťovat bezpečnost –          …… •              co jsou relace? •              analogie s telefonním hovorem: –          vytočení tel. čísla a navázání spojení (telefonní hovor) odpovídá transportnímu spojení –          dialog vedený po telefonu odpovídá relaci •         dialog lze vést i jiným způsobem, než jen po telefonu (např. písemně, vysílačkami, ....) •         jeden telefonní hovor (transportní spojení) může být postupně využit pro více různých dialogů (relací) •         jeden dialog (relace) může pokračovat i přes více po sobě jdoucích tel. hovorů (transportních spojení –          obecně (vedení relací): •         jednu relaci lze vést prostřednictvím více (transportních) spojení •         prostřednictvím jednoho transportního spojení lze vést více relací (dialogů) –          relace (dialogy) mohou být: –        plně duplexní –        poloduplexní – je třeba vhodně řídit –          ochrana přes zablokováním vzájemné komunikace •         starvation (vyhladovění): obě strany čekají na reakci té druhé •         constipation (zácpa): obě strany se snaží něco odeslat, a žádná nepřijímá –          podpora transakcí •         podpora nedělitelných skupin operací (transakcí), two-phase committ atd.