pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

proč je nutná přizpůsobovací vrstva? •              proč se raději nižší vrstvy nepřizpůsobí požadavkům vyšších vrstev? –          např. pokud jde o spolehlivost, spojovaný/nespojovaný charakter, kvalitu služeb •              protože to nejde !!!! –          požadavky různých entit vyšších vrstev (aplikací) mohou být výrazně odlišné, •         nelze vyhovět všem současně –          nižší vrstvy (po síťovou včetně) mohou patřit někomu jinému, než uživatelům •         např. provozovateli veřejné datové sítě     •              transportní vrstva není přítomna v přepojovacích uzlech –          směrovačích, ústřednách apod. •              transportní vrstva je implementována až v koncových uzlech –          je tudíž plně v moci koncových uživatelů –          lze snáze měnit (zvyšovat) její schopnosti