pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

podpora aplikací •              pozorování: –          kromě přenosu dat potřebují nejrůznější aplikace další funkce/činnosti/aktivity/…. –          například: •         minimalizaci efektu výpadků spojení (transportních), například při přenosu větších souborů •         řízení dialogů (vzájemné komunikace aplikací) •         podporu transakcí •         zajištění bezpečnosti •         konverze pro potřeby přenosu a pro stejnou interpretaci dat •         ……. •              otázka: mají být tyto činnosti zajištěny centrálně (společně), nebo si je má každá aplikace zajišťovat sama? •              RM ISO/OSI: mají být zajištěny centrálně –          proto v RM ISO/OSI existuje samostatná relační a prezentační vrstva, která je zajišťuje •         RM ISO/OSI má 7 vrstev •              TCP/IP: nechť si je každá aplikace zajistí sama –          proto v TCP/IP neexistuje samostatná relační a prezentační vrstva •         TCP/IP má jen 4 vrstvy