pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

QoS: Differentiated Services •              myšlenka: –          nesnažit se o "absolutní" naplnění požadavků (jako Integrated Services), ale nabídnout alespoň "relativní" (rozdílové, differentiated) služby •         jeden druh provozu je upřednostňován na úkor jiného •              princip realizace: –          zavede se několik tříd provozu •         a každá třída bude mít jinou přednost/prioritu  při přenosu a zpracování –          každý přenášený paket či každé spojení se může "přihlásit" k určité třídě (prioritě) •         a podle toho je s ním nakládáno –          musí být podporováno v celé síti, již na úrovni síťové vrstvy •         na rozdíl od "integrovaných služeb" mohou být jednotlivé třídy nastaveny dopředu a pevně •              praktické využití: –          jednotlivé pakety deklarují svou příslušnost k určité třídě provozu skrze vhodnou "nálepku" •         prefix •         nastavení údaje ve své hlavičce –          v IPv4: využívá se byte ToS (Type of Service) •              příklady (TCP/IP): –          Expedited Forwarding •         2 třídy: Expedited a Regular •         pakety v třídě Expedited mají absolutní přednost při přenosu před pakety z třídy regular –          Assured Forwarding •         4 třídy podle priorit pro přenos •         k tomu ještě 3 úrovně priorit pro zahazování paketů (při přetížení) •         celkem 12 kombinací (tříd)