pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

QoS: Integrated services •              snaha: –          garantovat každému přesně to, co potřebuje •              základní princip: –          při navazování spojení žadatel specifikuje, co bude potřebovat •         jakou kapacitu, rychlost, zpoždění atd. –          síť posoudí, zda to dokáže zajistit a garantovat –          pokud ano: •         spojení je navázáno –          pokud ne: •         žádost o navázání spojení je odmítnuta •              jak lze realizovat? –          je nutné k tomu vyhradit (rezervovat) potřebný objem zdrojů •         včetně přenosové kapacity a výpočetní kapacity v přepojovacích uzlech –          nelze řešit výhradně na úrovni transportní vrstvy !!!! •         je nutná určitá spolupráce již na úrovni vrstvy síťové •         nestačí to implementovat v koncových uzlech, musí být změněny i vnitřní a páteřní části sítě   •              princip realizace: –          žadatel o navázání spojení uvede své     R-spec •         (requirements), co bude od sítě požadovat –          žadatel uvede své T-spec •         jak bude vypadat datový provoz (traffic), který bude generovat –          musí existovat mechanismus (protokol), který R-spec i T-spec předá jednotlivým směrovačům v síti a "sjedná s nimi" jejich akceptování/odmítnutí •         takovým protokolem je RSVP –      ReSerVation Protocol •         směrovače pak příslušné zdroje vyhradí pro právě vznikající virtuální okruh, po kterém pak přenos probíhá