pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

RTP/RTCP •              "čistě transportní" podpora QoS –         standardizovaný způsob "balení" multimediálních dat do přenášených paketů, s podporou jejich multimediálního charakteru –         ale bez vlivu na způsob jejich přenosu •         ten je stále best effort!!! •              RTP (Real Time Protocol) –         "balí" jednotlivé části multimediálních dat do vlastních bloků (paketů) •         a ty vkládá do UDP paketů –         připojuje informace •         o typu multimediálního obsahu –       Payload type 0: PCM, 64 kbps –       Payload type 3, GSM, 13 kbps –       Payload type 26, Motion JPEG –       Payload type 33, MPEG2 video –       …. •         o pořadí paketu –       jednotlivé pakety čísluje, usnadňuje detekci ztracených paketů •         o čase vzniku dat (timestamp) –       říká kdy přesně data vznikla –       tím usnadňuje jejich bufferování na straně klienta •         o konkrétním streamu (proudu) –       v rámci jednoho RTP přenosu může být přenášeno více samostatných proudů (streamů) –         podporuje multicast •              RTCP (Real Time Control Protocol) –         zprostředkovává vzájemné informování zdroje a příjemců •         např. o procentu ztracených paketů, o jejich zpoždění, o schopnostech příjemce apod. •         přenáší popis RTP streamu, ….