pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

transportní vrstva a QoS •              standardní způsob řešení transportní vrstvy QoS (Quality of Service) nepodporuje –          síťová vrstva "měří všem přenosům stejně" •         pokud funguje na paketovém principu a na bázi "best effort", jako IP v rámci TCP/IP sítích –          ani TCP ani UDP (v rámci transportní vrstvy TCP/IP) nevychází vstříc potřebám QoS •         negarantují maximální zpoždění ani pravidelnost v doručování •              díky tomu je přenosová infrastruktura dnešního Internetu tak laciná, dostupná a rychlá –          problém je ale v tom, že nevychází vstříc multimediálním přenosům, které mají své specifické požadavky na QoS •              možné řešení: •              přístup "hrubou silou" –         zvyšuje se disponibilní přenosová kapacita •         hlavně na úrovni páteřních sítí –         problém se tím neřeší •         pouze se statisticky snižuje četnost jeho výskytu –         dnes je to nejschůdnější cesta •         relativně laciná •         ostatní jsou komplikovanější